wczytywanie strony

Program ekologiczny

    Edukacja ekologiczna jest działaniem, które kształtuje nowoczesne, ekologiczne  postawy młodszego pokolenia, które już niedługo będzie miało decydujący wpływ na kształt naszego środowiska naturalnego. Nasze działania edukacyjne przekładają się na zmianę postaw i nawyków, co powinno prowadzić do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania ludzi na środowisko naturalne. Staramy się stosować aktywne formy kształcenia takie jak ćwiczenia, warsztaty i gry edukacyjne. Wykorzystujemy przy tym nowe technologie multimedialne oraz narzędzia pomiarowe. W ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych, staramy się nie tylko uczyć, ale także angażować emocje uczestników.

    Pomocne w realizacji tych zadań są:

    przyrodnicza  ścieżka edukacyjna w Parku Krajobrazowym "Góry Opawskie", zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyjnych w Parku Krajobrazowym, formy ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”, flora i fauna Parku, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i rzadkich, budowa geologiczna Gór Opawskich.