wczytywanie strony

Program profilaktyczny

    Działalność ta w naszej placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania wychowanków w ich rozwoju w sferze: fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
    Zadania te realizujemy poprzez: -  nabranie odporności i sił witalnych w specyficznym klimacie Jarnołtówka i Gór Opawskich, angażowanie dzieci i młodzieży do dbałości o prozdrowotny tryb życia, nauki i wypoczynku.