wczytywanie strony

Program prozdrowotny

    Edukacja prozdrowotna ma na celu stworzenie naszym wychowankom sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi na miarę ich indywidualnych możliwości, uzdolnień, własnej wartości. Dotyczy ona również organizowania czasu wolnego naszych wychowanków, dlatego też stwarzamy im możliwości pożytecznego i racjonalnego wykorzystania go.

    Cel ten realizujemy poprzez:  ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu w obrębie ośrodka, korzystanie z bogatej oferty rekreacyjnej (boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki), zestaw przyrządów gimnastycznych na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa), sala gimnastyczna wewnątrz budynku (w przypadku niepogody), zajęcia edukacyjne o tematyce prozdrowotnej.